Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Zhongyou Garden Hotel Zhengzhou

Addr: Intersection of Shangwu Outer Ring Road (Shangwu Waihuan Lu) and West Zhongyi Road (Zhongyi Xi Lu),
Tel: +86-371-69099999  Fax: +86-371-69099199
click and print it with you